دونالد ترامپ محصول یک دمکراسی شکست خورده هست

​زیرساخت های آمریکا رو به فروپاشی دارند. یک بحران عمیق اعتقادی درون نهادهای سیاسی و اجتماعی این کشور وجود دارد. تنهایی و خودکشی به سطوحی اپیدمیک رسیده اند. مصرف گرایی جایگزین دمکراسی و شهروندی همراه با مشارکت معنادار شده هست.

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *